# روان_شناختی

کودکت را دریاب

                                                                  روز وشب می گذرد                               خسته وغمگینم لحظه ای می گذرد خسته ورنجورم تو چه می دانی که ام؟!! من به دنبال ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 66 بازدید