مراقبت از خود ودوست داشتن خود

زمانی که موقعیتی را از دست میدهید برای بدست آوردن آن خیلی به جنب وجوش نیفتید ، چرا که قرار را موقعیت بهتری را بدست آورید.چشمک

وقتی باور نمی کنیم که کسی ما را دوست نداشته باشد یعنی آن را تجربه نکرده ایم

 چون شرایط وموقعیت ادم ها خیلی متفاوته

ادمی بودید که از اول که چشم باز کردید همه به به و چهچه کردن و گفتند چه زیبایید ولی برخی ادم ها زمانی که چشم باز کردن به آنها حتی نگاه زیبا نکردن و الفاظ محبت آمیز هم نگفتند پس ادمی که دوست داشتن را تجربه کرده قدرت و استانه تحملش به مشکلات پایین تر است و با یک نگاه بی تفاوت که معنی نمی توان کرد دلش به لرزهمی افتد.

وقتی مشکلی داری که بهت نگاه نمی کنند و زمانی که مشکل ظاهری تو رفع شد و آنگاه بهت نگاه کردن

بدان که مردم ظاهربینی در اطرافت هستند

نه این که افکار تو اشتباه هست.

/ 2 نظر / 20 بازدید
یه دوست

وبلاگت فوق العاده زیبا بود یه سری هم به ما بزن

الی

خیلــــی وقــــتا بهــم میگن : چرا میخنــــدی بگو ما هــــم بخنـــدیم… اما هرگــــز نگفتــن: چرا غصــــه میخوری بگـــو ماهــم بخــوریم