علت غم

گاهی راحت ترآن است با وجود اندوهی که در درونتان موج می زند لبخند بزنید ، تا اینکه بخواهیدبه همه عالم علت غمگینی خود را توضیح دهید!

همه نام ها

ژوزه ساراماگو

ارسالی Farinaz Kohandani

 

/ 0 نظر / 124 بازدید