عید غدیر برهمگان مبارک


 

پیشاپیش عیدتان مبارک. 

 

 امام علی (ع) می فرماید:

هر چیز که شمردنی است ، پایان می پذیرد و هرچه را که انتظار می کشیدی ، خواهد رسید.

دیگر سخنان:

کسی که خود را رهبر مردم قرار داد باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد ، خود را بسازد و پیش از اینکه به گفتار تربیت کند ، با کردار تعلیم دهد. زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوارتر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب بیاموزد.

 و

چون عقل کامل گردد ، سخن اندک شود.

/ 0 نظر / 12 بازدید