پست های ارسال شده در آبان سال 1386

کودکت را دریاب

                                                                  روز وشب می گذرد                               خسته وغمگینم لحظه ای می گذرد خسته ورنجورم تو چه می دانی که ام؟!! من به دنبال ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 66 بازدید