اعتماد به نفس

 خاطره  یک دختری که  به من رجوع کرده بود:

وقتی در خانه هستم به چیزهایی فکر میکنم که نمی دانم ایا برای من سودمند است یا نه درس خود را در دوران متوسطه رها کردم و به کلاس های هنری رفتم  اما بعد از دو و سه سال احساس کردم بیهوده زندگی کردم و هم اینک در خانه با اهل خانه مشاجره میکنم میخواهم بصورت نیمه حضوری درس بخوانم اما هزینه های کلاس های غیر حضوری سنگین است و من حتی برای یک واحد هم ژس اندازی ندارم و ژدرم هم کارگر هست و نمیتواند مخارج را تهیه کند چرا که من دوبار تصمیم به تحصیل گرفتم ولی  هر دوبار  مردود شدم و این بار دیگر حاضر نیستن مرا ژشتیبانی کنند از زندگی ام سیر شدم و دیگر نمیدانم چه باید انجام دهم شما بگویید چکار باید کرد؟

  در راستای کمک به او چند باری با او صحبت کردم  و او راتشویق کردم نوع رفتارش را تغییر دهد و کتابهای روان شناختی بسیاری را به او دادم تا بخواند و اعتماد به نفس و عزت نفی خود را که از دست داده بود بدست اورد و امیدواری را در او زنده کردم و بعد از چهار ماه او  با خوشحالی امد و گفت من میخواهم ادامه تحصیل بدهم و مادرم گفته که من را پشتیبانی میکند. 

  با تمام وجود خوشحال شدم  وبرای او ارزوی موفقیت کردم  ؛ او خود نیز میدانست اعتماد به نفس اش پایین امده  و خود مشتاق بود تا راه حلی برای مشکل خود پیدا کند

او شب ها قبل از خواب گریه میکرد و از دوستانش دوری کرده بود و از کارهایی که انجام میداد لذت نمی برد و خود پی برده بود که مشکلی برایش پیش امده  و چون خود را قادر به حل مشکلش  نمی دید  برای درمان ان مراجعه کرد و موفق شد.

کتاب های موردمطالعه:

1- حال برتر  ( چگونه احساسات خود را مهار کنیم) ؛نویسنده:گیل لیندن فیلد؛ مترجم: دکتر الهه میرزایی

2- حکایت دولت و فرزانگی ؛ نویسنده: مارک فیشر؛ مترجم: گیتی خوشدل

3- راز شاد زیستن

و...

امید دارم ما نیز در انتهای سال جاری به مشکلات خود بیاندیشیم و برای حل مشکل خود اقدام کنیم.

 

/ 0 نظر / 88 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.