کتابهای آموزشی

کتابهایی مورد نیاز افراد مختلف با سلیقه های متفاوت

- وضعیت آخر ، نوشته : تامس. آ. هریس ، مترجم: اسماعیل فصیح.

- شفای کودک درون ، نویسنده: لوسیا کاپاچیونه ، مترجم: گیتی خوشدل.

- حال برتر، چگونه احساسات خود را مهار کنیم ؛  نویسنده:گیل یدنفیلد؛ مترجم: دکتر الهه میرزایی.

- حکایت دولت و فرزانگی ؛ نویسنده: مارک فیشر؛ مترجم: گیتی خوشدل.

- بپرسید، گرد اوری، تالیف، ترجمه : پرویز قهرمانی ( فقط شامل 1579 پرسش درزمینه های فلسفی ؛ اجتماعی ؛ دین ؛ روانشناسی ؛عشق و حقیقت و می باشد).

/ 0 نظر / 99 بازدید