احساس

جواب سئوال

دوستی در باره رابطه احساس و تصویر پرسیده بودند... باید بگم که روشنی تصویر یکی از عوامل تغییر بود و موارد دیگری که نام بردیم می تواند به عنوان یک عامل مهم  باشد یعنی اگر هر بار از بیش از یک متغییر استفاده کنید نمی توانید بفهمید که کدام یک از متغیر ها ی نام برده شده بر احساسات شما اثر گذاشته است.

باید احساس مان را تحت کنترول خودمان در آوریم آنچه ما احساس میکنیم همان چیزی است که می خواهد به واقعیت بپیو ندد احساس را باید به صورت یک فیلم از ذهنمان عبور دهیم .

چشمانتان را ببندید و تصور کنید که آنچه را که می خواهید بدست آوردید مثلا گرفتن وام .  شادی که میخواهید به دست آوزید .  پول . اعتماد به نفس .خانه و مبلمان جدیدکه می خواهید بخریدو......

مثلا فرض میکنیم  میخواهید وام بگیرید شما میتوانید چشمهایتان را ببندید (می توانیدبا چشمان بازهم این کار را انجام دهید. )  با یک جمله مثبت شروع میکنید می گویید :من وامی را که برای هر کاری نیاز دارم بدست می آورم یا من وام می گیرم.و...

و شما در تصویر ذهن خود ادامه میدهید که وام را گرفتید و تا آن کاری که باید با آن انجام میدادید در تصویر می بینید و کارتان هم انجام شده (تا موقعی که وام را نگرفته اید هر روز به تصویر آن ادامه دهید این کارنیاز به تکرار دارد تا ذهن شما آن را بپذیرد و به

وا قعییت بپیو نداند)

باید بدانید که این تصویر  از  راه هدیه از سوی دیگران ممکن است به طرف ما  بیاید.

در مورد تصویر بعضی ها رویاهایی که می بینند می گویند :(یعنی می شود اگر بشود چه میشود )

در واقع خودشان شک دارند که به آن برسند که شک خود عاملی است که نمی گذارد این تصویر(آرزو) به واقعیت برسد .

همیشه چیزهای خوب.  اتفاق ها . موهبت های عالی و.... را برای خود بدانید خود را لایق آن بدانید....پدر آسمانی ما بهترین ها را برای ما می خواهد.

اگر ما نخواهیم  آنها بسوی ما نمی آیندبدانید که خدا منتظر است تا آن چیزهایی را که می خواهیم به مرحله ظهور برساند.

پس

           تخیل مهمتر از دانش است.   «انیشتین»

/ 0 نظر / 14 بازدید