کودکت را دریاب

                                     

                            روز وشب می گذرد                              

خسته وغمگینم

لحظه ای می گذرد

خسته ورنجورم

تو چه می دانی که ام؟!!

من به دنبال تو ام

در میان خستگی

تو مرا گم کردی

در خیالت

تو مرا گم کردی

در زمان بچگی

تو مرا شل کردی

حال من با هر زبان

با هر خیال

با هر امید

می گویم به تو

کودکت گم شده است

کودکت را دریاب

با هر غمی

با هر خیالی

باز می گویم به تو

کودکت منتظر است

کودکت را در یاب

ز.چ

 

این کودک در درون همه ما وجود دارد و جزء شخصیت ماست اگر این کودک در زمان بچگی مورد بکن ونکن های بی مورد پدر ومادر ( که همان والداست ) قرار گیرد ، کودک آسیب می بیند و در زمان بزرگسالی خود، نمی تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد در واقع این فرد بالغش به درستی   نمی تواند تصمیم گیری و عمل  کند و احساس شکست می کند و برای شناخت کودک باید به احساس های او توجه کرد .

/ 1 نظر / 18 بازدید
دکتر مجتبی کرباسچی

سلام امروز" اشنائی شمس با مولوی " و" شعر شهریار دربزرگداشت مولوی " رابخوانید فردا با "راز ماندگاری اسلام"و "مقصود من از کعبه وبتخانه" شیخ بهایی بروزم صاحبدلان