بهاران آمد....عیدتان مبارک

سلامی به مهربانی خدایی که ما را آفرید

 آن یگانه جاویدی که روزها و شب ها نظاره گر است

 آن رهرو جانان که مرا وتورا آفرید

 آن کسی که برای من و شما خوبی ها راخلق کرد  

می گن که سا ل نو را هر گونه که شروع کنی به همان منوال هم پیش می رود؟!!

اگر روز اول سال را با خاطره ای بد شروع کردی و احساس کردی که چقدر بدبختی بدان که  بچه های بدون سرپناه ، یتیمان ، نزاع های پدرو مادری که فرزندشان را غمگین کرده ، بیمارانی که چشم به دعا های ما دارند، پسری که پدرو ماردش متارکه کرده اند،‌ دختری که چشم انتظار دست نوازشگری است، پدرو مادری که به انتظار فرزندانشان هستند تا به دیدار آنان بیایند، دوستان،‌ آشنایان ، کسا نی که ما را یاری دادند تا که به جا یی برسیم  همه هستند .اگر در همان لحظه به این آدمها فکر کنی مشکل خودت کوچک می شود و دیگر غم روز از دست رفته ی خود را نمی خوری.

پس با شاد کردن خود شاد باش.

خداوندا یاری ده به تمام دوستان و عزیزانم تا بتوانند سال خوبی را برای خود بسازنند.بهارتان مبارک( نوشته شده در ساعت 20 ) خداوندا من را کمک کن تا بتوانم قدم در راهی گذارم تا بتوانم خود را بازیابم و آنچنان که تو خواسته ای بتوانم دیگران را به آنچه که می خواهند برسانم.(22:46)         

                                                     بار خدایا

ای مهربان سلامتی روز افزونت را از بنده هایت دریغ نکن و با ناسپاسی آنان این موهبت بزرگ را از آنان مگیر و چشم دلی را نصیبم کنم تا نیازی به این چشم ها نداشته باشم.(23:5)

 خوشا آنان که غم دارند

و باور می کنند شادند

بهاران آمدو ما نیز

رها کردیم ز غم خود را

خداوندا زتو خواهیم

صفا بخشی به دلهامان

همان نوری که خود دادی

پیاممان

خداوندا

 صفا بخشی به دلهامان

خداوندا ...

ز.چ

نوشته شده در ساعت23:40 آخرین روز سال 1386

/ 1 نظر / 13 بازدید