گفته های ناگفته

سالها زندگی را شروع کردم غمی را در کودکی با خود نگاه داشته و حال که گویی بزرگ شدم( تا بزرگ شدن چی باشه) باز هم غصه میخورم و نمیدانم چرا ؟ چراباید روزگار این گونه شود که من مدام به کودکیم بنگرم در حالی که حاضر نیستم به آن دوران برگردم....

  اکثر ادمهای اطرافم میگوین کاش می تونستند به کودکی برگردند خیال باطل...! شما چطور فکر میکنید؟

بارها پیش آمده که  به عقب نگاه کردم  وبا وجود سختی راه  و با وجود تنهایی که بی شک همه ما احساس می کنیم ( البته خیلی از آدم ها که میخوان خودشون رو روشنفکر نشون بدهند این احساس درونی را انکار میکنند)

و من از این احساس  تنهایی دور نیستم به خود بالیده ام چون با خود غم زده ام می جنگم  تا به خودم ثابت کنم که غم جز زندگی  همه  ما ادم هاهست . چه اجتماعی باشیم چه نباشیم- چه فقیر چه ثروتمند - چه جوان چه سالمند و همه و همه احساس تنهایی را تجربه کردیم.

اما  گاهی هم دچار سردرگمی هایی می شم  نسبتا به زندگی کنونی  ادم ها ی اطرافم که خیال میکنند درست زندگی  میکنند .

 من شک میکنم به زندگی آنهاو گاه به خود میگویم همه به دنبال همین زندگی می دوند زندگی خوب /زندگی با ارامش/ زندگی شاد / زندگی بی هیاهو و...   تا  چه کار کنند؟تو چه میگویی؟

من زندگی ادمهایی را دیدم که جار میزند که ما خوشبختیم .

خوشبختی آنها قابل قبول نیست چرا که ما بر اساس انسان بودنمان نباید حتی با خوشبختی مان دیگران را ازار دهیم.

همان گونه که میگویند با داشته های ظاهری خود به دیگری فخر نفروش همان گونه نیز اگر احساس میکنی که خوب زندگی میکنی و مطمئنی که خوب حرف میزنی و اطمینان داری که راه تو باعث رسیدن به خوشبختی ات  شده است میان مردمان دیگر صدا رسا نکن  تا که به آنها بگویی اگر تو هم از راه من بیایی همین احساس خوشبختی به تو دست میدهد.

خوب زندگی کردن تو برای خودت درست در امده : چون تو شرایطی داشتی که توانسته ایی به راهی بنگری و راه حل را به اجرا بگذاری تا داد بر خوشبختی سر اوری.

شاید خوشبختی تو برای دیگری خوشبختی نباشد و برعکس.

اما این نشانه این هم نیست که کسی را از راه حل های خوبت  دور کنی .

1- در صورتی که کسی از تو راهنمایی خواست تو او را راهنمایی بده نه راه حل خودت را.

2- این که با احساس سرشار خوشبختی خود را بیان نکنی چرا که در دین ما گفته شده که خوشحالی خود  را جار نزنید  بلکه بیان کنید.

3- اینکه به ادم هایی که مشکل شبیه شما دارند راه حل های خود وراهنمایی های خود را بگویید . اگر غیر این انجام دهید زندگی فرد مقابل را دچار تزلزل و دگرگونی شدید تر خواهید کرد.

من خدا را شکر میکنم بابت همه داده هایش و نداده ای که باعث رشد من شده است تو نیز همین کار را انجام بده .

اگر شما هم تجربه ای دارید بگویید..

/ 2 نظر / 22 بازدید
امید

مطلب جالبی بود..من زیاد دوروبرم ازین دست چیزها تجربه کردم

مظاهری

عالی بیست واقعا خوب گفتی رویا جون[قلب]