چرا بعضی کودکان فحش میدهند؟

در ادامه باید این نکته را مورد توجه داشته باشید که:

توجه داشته باشید که ما نمی توانیم بچه ها را کاملا ایزوله کنیم و در یک محیط غیر واقعی تربیت کنیم .چون حتی اگر شما بتوانید بچه را در منزل کنترل کنید در مهد کودک یا مدرسه نمی توانید این کار را انجام دهید .

بچه از طریق رسانه های مختلف ،کارتونها و سریال هایی که می بیند چیزهایی را می اموزد که در حیطه ی کنترل والدین نیست نکته ی مهم این است که به بچه بفهمانیم و توضیح دهیم که ما هم این فحش ها و حرف های بد را بلد هستیم اما به کار نمی بریم بایدبه او یاد دهیم که چگونه روی خودش کنترل داشته باشد 

و اگر با وجود تمام این اموزش ها باز هم رفتار های بدش را ادامه داد می توانیم از روش دیگری استفاده کنیم به این ترتیب که یک سری پیامد هایی را برای فحش دادن هایش بگذاریم.

برای مثال:

اگر فحش داد او را از چیزی محروم کنید که دوستش دارد یا اینکه اگر فرزند شما 3 ساله است 3 دقیقه در مکانی که توجه پدر و مادر به او نباشد باید بنشیند و در واقع برای مدتی از توجه انها محروم بماند این را روش محرومیت موقت گویند که خود بچه هم باید نسبت به ان اگاه باشد که وقتی حرف بدی زد حتما محرومیتی موقتی خواهد داشت

این روشها معمولا در مورد بچه های که فحش می دهند جواب می دهد .پس درابتدا باید در مقابل فحش هایی که بچه می دهد بی اعتنا باشیم و واکنش شدیدی نشان ندهیم و اگر تکرار شد خیلی جدی به او تذکر می دهیم که دیگر دوست ندارم چنین حرف هایی را بشنوم و باید به او اموزش دهیم که چگونه احساسش را بیان کند موقعی که ناراحت و عصبانی است

در ضمن تمام رفتار ها و حرف های خوبش را هم مورد تشویق و تحسین قرار دهیم اگر اینها جواب تداد از روش محرومیت موقت استفاده می کنیم.

/ 1 نظر / 16 بازدید
سمیرا

♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o آپـــــــــــــــــــــــ