خیانت بین همسران در حال حاضر به چند شکل دیده می شود؟

نمونه ای از واکنش زنان دربرابر خیانت شوهرش
 
 خیانت در رابطه خانوادگی دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارتند از : 
 
1- خیانت رفتاری :
منظور از خیانت رفتاری این است که یکی ازهمسران به صورت رفتاری و با ارتباط برقرارکردن با شخصی خارج از سیستم خانواده بههمسرش خیانت کند که بخش اعظم آن را ارتباط های جنسی تشکیل می دهد و درجامعه ما نیز رایج است. 
2- خیانت ذهنی :
افرادی که در فکر و تخیلاتشان مدام به شخصی دیگر می اندیشند و از آنجا که زاده ذهنشان است، آن فرد شخصی ایده آل به شمار می آید و دراین موقع است که برای زندگی مشترک خطر می آفریند چرا که آن شخص دایما شریک زندگی اش را با فرد ایده آل ساخته ذهنش مقایسه می کند و چون در حال قیاس است، در ارتباط با همسرش به مشکل برمی خورد و رابطه سرد می شود. 
 
3- خیانت کلامی :
در این نوع خیانت، زن یا مرد به صورت تلفنی یا اینترنتی یا اینکه در هر موقعیتی کهفراهم شود با یکدیگر صحبت کرده و گرم می گیرند. متاسفانه امروزه به دلیل وجوداینترنت، ارتباط جنسی کلامی و حتی ویدئویی وجود دارد که این هم به نوعی، خیانت محسوب می شود. ناگفته نماند این نوع خیانت نوعی انحراف جنسی به حساب می آید. 
 
چه دلایلی منجر می شود زن یا مرد به همسرش خیانت کند؟ 
 
- دلایل زیادی وجوددارد که آنها را به طور خلاصه ذکر می کنم اما نمی توان برای آنها اولویت و مرتبه ای در نظر گرفت. 
 
1 - سردی روابط :
وقتی بین زوج ها روابط محبت آمیز، عاطفی و هیجانی کم می شود و دیگر خبری ازاحساس شور و عشق اولیه نیست، در این زمان ممکن است یکی از زوج ها وارد رابطه خیانت آمیز شود. 
2 - سرد شدن نسبت به ظاهر یکدیگر :  
در زندگی زناشویی افرد به تدریج ممکن است نسبت به ظاهر همسرشان دلسرد شوندیا اینکه جذابیت های فرد مقابل برایشان یکنواخت و تکراری شده باشد. 
3 - اعتماد به نفس پایین و خودانگاره منفی نسبت به خود :
افراد برای آنکه عزت نفس و خودانگاره شان را حفظ و تقویت کنند، می کوشندت از طریقرفتارهایشان نشان دهند عزت نفس شان بالاست و در این زمینه مشکلی ندارند. ایندسته از اشخاص به دنبال رابطه هایی خارج از سیستم خانواده می گردند تا خودشان رااثبات کنند. البته گاهی هم فرهنگ ها باعث ایجاد این تصورات می شوند. مردمیخواهد از طریق مردانگی و زن از طریق جذابیت، خود را نشان دهد. 
 
4 - داشتن اختلالت و مشکلات روانشناختی :
افرادی که دچار یکسری از اختلالات بالینی هستند بیشتر در معرض خیانت به همسرانشان قرار می گیرند. مثلا اشخاصی که کنترل های هیجانی ندارند یا اینکه دچارضعف شخصیت اند. 
 
5 - ازدواج های اجباری :
زن یا مردی که برخلاف میل شان و به دلیل اصرار خانواده تن به ازدواج می دهند، احتمالآن که به همسرشان خیانت کنند بیشتر از سایرین است. 
6 - انتقام گرفتن :
زن و شوهر ممکن است به خاطر رنجشی که از یکدیگر دارند دست به انتقام بزنند و راهخیانت را انتخاب می کنند. مثلا مردی که به همسرش بدبین است و او را تحت فشار قرارمی دهد، همسرش برای انتقام گرفتن از او بی وفایی می کند. این مورد در زنان شایعاست چرا که دائما زنان به این فکرند کارهای بدی را که همسرشان در حق شان کرده تلافی کنند. 
 
7 - برآورده نشدن نیازهای جنسی :
افرادی که در روابط جنسی به مشکل برمی خورند به جای آن که از طریق مشاوره ومراجعه به متخصصان مشکلاتشان را حل کنند، سعی می کنند به همسرشان خیانت کنند. 
 
8 - هیجان خواهی :
یکسری از افراد دوست دارند دست به کارهای پنهانی بزنند چرا که برایشان تولید هیجانمی کندن و این احساس را به دست می آورندت که افرادی زرنگ اند و دیگران نمی تواننداین قضیه را بفهمند اما این را باید دانست بالاخره روزی این روابط آشکار می شود.
 
9 - علل اقتصادی :
وقتی یکی از همسرها در زندگی مشترک، خواسته های مادی اش برطرف نمی شودوارد رابطه ای قرار می گیرد که مرکز توجه اند ونیازهای
 اقتصادی شان فراهم می شودمی شود که بیشتر در مورد زنان مصداق دارد.

10 - کنجکاوی :
گاهی افراد به دلیل صحبت سایرین درباره روابط خارج از سیستم خانواده، به دنبال بی وفایی می روند و به اصطلاح می خواهند ببینند چه خبر است.

منبع: مریم پیرایه

/ 1 نظر / 15 بازدید
هنر حماسی

با سلام سایت هنر حماسی جهت ترویج اخلاق انتخاباتی و حمایت از مدیریت جهادی افتتاح شد. در صورت تمایل به آدرس http://honarehemasi.ir/ مراجعه نمایید. بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سراید